ATIS is gespecialiseerd in de akoestische, thermische en brandwerende isolatiesystemen voor zowel industriële vaartuigen, transportschepen, passagiersschepen en luxe- en plezierjachten. 

ISOLATIEMATERIALEN VOOR MARINE EN OFFSHORE

ATIS is gespecialiseerd in de akoestische, thermische en brandwerende isolatiesystemen voor zowel industriële vaartuigen, transportschepen, passagiersschepen en luxe- en plezierjachten. ATIS biedt specifieke oplossingen voor o.a. de geluidsisolatie van scheepsmotoren en machinekamers, de ontdreuning van wanden en dekken, alsook voor de absorptie en het dempen van trillingen aan boord.

Welkom aan boord

Luxe en comfort zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de bouw van scheepsjachten. Bij cruiseschepen, speedboten, kleine en grote jachten gaat het altijd om het bieden van een gastvrije ontspannen sfeer aan boord, die niet verstoord mag worden door hinderlijke motorgeluiden. Het is dan ook noodzakelijk om geluid op effectieve wijze te reduceren.

Wij adviseren u bij het kiezen van de juiste oplossing

Thermische isolatie is belangrijk voor het comfort maar ook voor het energieverbruik aan boord van jachten. De Europese Unie stelt strenge regels aan de bouw van jachten. Naast thermische en akoestische eisen moet ook de brandbaarheid of brandwerendheid van materialen en constructies voldoen aan vastgestelde normen. Meestal zijn er meerdere manieren om deze normen te bereiken, maar wegens de beschikbare ruimte, de benodigde thermische en akoestische isolatie mee in het besluit om een bepaalde oplossing te kiezen.

ATIS heeft overzicht van vrijwel alle beschikbare systemen en kan u adviseren welk product of oplossing het beste bij de situatie past. Met de wensen op het gebied van luxe, comfort, akoestiek en veiligheid in het achterhoofd, zijn door ATIS een compleet pakket aan systemen en producten ontwikkeld, die voldoen aan alle eisen die Europees worden gesteld en voldoen aan de wensen van de moderne jachtenbouwer en jachteigenaren.

TOTAALLEVERANCIER VOOR DE SCHEEPVAART EN OFFSHORE INDUSTRIE

Door het aanbieden van een breed pakket van thermische- en brandwerende isolatiematerialen en oplossingen, in combinatie met haar jarenlange ervaring, is ATIS  ‘totaalleverancier’ te noemen voor de scheepvaart en offshore industrie.

MED gecertificeerde productie en dit als enige verdeler in de Benelux

Door het intensieve contact met de adviesbureaus en de uitvoerende isoleerbedrijven heeft dat ATIS niet alleen veel technische knowhow opgeleverd, maar heeft ATIS ook de mogelijkheid gegeven om in te kunnen inspelen op behoeftes.  Het op maat vervaardigen van isolatie voor scheepsspanten is hiervan een goed voorbeeld, evenals het leveren van een brandwerende steenwolplaat voorzien van een decoratief wit weefsel.

De door ATIS aangebrachte toplagen (weefsels en aluminiumfolies) zijn gecertificeerd voor de scheepvaart volgens MED-keur. ATIS is de enige verdeler in de Benelux die beschikt over een eigen MED-gecertificeerde productie.

De klant wordt geadviseerd over de vereiste certificering voor de verschillende ruimtes en de benodigde certificaten kunnen door ATIS worden verstrekt.

Naast het pakket van thermische- en brandwerende  isolatiematerialen en oplossingen kan ATIS ook voorzien in vele bevestigingsmaterialen zoals isolatiepennen en tapes.

Trillingsdemping in de offshore, scheepsbouw en jachtbouw

Trillingen op schepen en offshore-platforms kunnen systemen, constructies en gevoelige apparatuur beschadigen. Bovendien kan lawaai veroorzaakt door trillingen een negatieve invloed hebben op het comfort, de gezondheid en de productiviteit van degenen aan boord.

Benieuwd naar wat ATIS voor u kan doen? Contacteer ons!

Adres